Rynek farmaceutyczny w Polsce odbije się w 2013 r.

Więcej informacji na ten temat znajduje się w raporcie PMR:

W 2012 r. rynek apteczny w Polsce po raz pierwszy od wielu lat odnotował ujemną dynamikę zmian i spadł o 6% rok do roku. Miało to głównie związek z wejściem w życie ustawy refundacyjnej, która była główną przyczyną spadku wartości sprzedaży w segmencie leków refundowanych w 2012 r. aż o 23%. W 2013 r. dynamika rynku będzie dodatnia, według naszego najnowszego raportu pt. „Rynek farmaceutyczny i ochrony zdrowia w Polsce 2013. Prognozy rozwoju na lata 2013-2015”.

W 2013 r. rynek wzrośnie o ponad 4%

Według naszych prognoz, w 2013 r. dynamika rynku aptecznego będzie dodatnia i wyniesie około 4%. Odbicie sprzedaży w aptekach będzie związane głównie z efektem niskiej bazy z 2012 r., przed wejściem w życie ustawy refundacyjnej nastąpiła bowiem panika zakupowa i znaczny wzrost sprzedaży w czwartym kwartale 2011 r. Przełożyło się to na istotne spadki sprzedaży na początku 2012 r.
W 2013 r. nadal będą utrzymywać się czynniki, które niekorzystnie wpływały na rynek w 2012 r., takie jak spadki sprzedaży w segmencie leków refundowanych, czy też częste zmiany na listach leków refundowanych i dalsze obniżki cen. W latach 2014-2015 przewidujemy dalszą stabilizację sprzedaży aptecznej w Polsce i dynamikę wzrostu na poziomie 4,5-5,5%. Ogółem, CAGR (średnioroczna stopa wzrostu) dla lat 2013-2015 wyniesie 4,7%, a rynek przekroczy 30 mld zł w 2015 r.


Najmniejsze kategorie wzrosną najszybciej

W 2012 r. większość kategorii ATC zanotowała spadki sprzedaży – największe w kategoriach leków stosowanych w chorobach krwi i układu krwiotwórczego oraz w przypadku leków przeciwnowotworowych i immunomodulacyjnych, w związku ze zmianami na listach leków refundowanych oraz obniżkami cen leków. W ostatnich dwóch latach zbliżone trendy były obserwowane we wszystkich głównych kategoriach terapeutycznych: gwałtowny skok sprzedaży w czwartym kwartale 2011 r., spadek sprzedaży w pierwszym kwartale 2012 r. i utrzymanie stosunkowo niskiego poziomu sprzedaży w ciągu całego 2012 r.
Według naszych prognoz, w latach 2013-2015 najszybciej będą rozwijały się najmniejsze kategorie ATC – leki przeciwpasożytnicze i leki wpływające na narządy zmysłów.

Problemem finansowanie leków onkologicznych najnowszej generacji

W latach 2008-2009 r. leki onkologiczne i immunomodulujące były motorem  wzrostu rynku leków. Główną tego przyczyną była zmiana statusu immunosupresorów z preparatów stosowanych w lecznictwie zamkniętym na leki dostępne w aptekach. W 2012 r. apteczna sprzedaż leków onkologicznych i immunomodulujących spadła jednak najbardziej ze wszystkich kategorii, o blisko jedną czwartą. Wynikało to przede wszystkim ze znaczących obniżek cen leków onkologicznych po wejściu w życie ustawy refundacyjnej. Według naszych prognoz, pomimo wzrostu zachorowalności na nowotwory (według Centrum Onkologii, do 2025 r. w porównaniu do 2009 r. nastąpi wzrost zachorowań o 43% u mężczyzn i 36% u kobiet ), dynamiki tej kategorii w sprzedaży aptecznej będą niewielkie. W Polsce największym problemem jest bowiem finansowanie najnowszej generacji leków onkologicznych.
Według Krajowego Rejestru Nowotworów liczba zachorowań na nowotwory wzrasta i w roku 2010 osiągnęła poziom ponad 140 tys. zachorowań. Polska jest w porównaniu do średniej UE krajem o niskiej zachorowalności na nowotwory, lecz o wysokiej śmiertelności.
Najczęściej występującym nowotworem w całej populacji jest nowotwór oskrzela i płuca, chociaż zachorowalność na ten nowotwór spada od 15 lat. Jest on na pierwszym miejscu zachorowalności wśród mężczyzn i na drugim miejscu wśród kobiet. U kobiet obserwuje się wzrost zachorowalności na ten nowotwór, ponieważ kobiety urodzone w latach 1940-1960, wśród których było lub jest wiele palaczek, wchodzą obecnie w wiek największego zagrożenia zachorowaniem na nowotwory.
Ponad połowa nowych zachorowań na nowotwory notowana jest u osób powyżej 60 roku życia. Z roku na rok osób wzrasta jednak zachorowalność wśród osób w wieku produkcyjnym. Dla przykładu w roku 2010 o prawie 10% wzrosła liczba nowych zachorowań wśród mężczyzn w wieku 35-39 lat w porównaniu do roku 2009.

Choroby układu krążenia najczęstszymi przyczynami zgonów

Po roku 1991 obserwowane jest zmniejszenie umieralności z powodu chorób układu sercowo-naczyniowego (układu krążenia) oraz zmniejszenie udziału zgonów z tych przyczyn w ogólnej liczbie zgonów. Według szacunków PZH, wydłużenie się życia ludności w Polsce w latach 1991-2010 w 51% w przypadku mężczyzn i w 61% w przypadku kobiet było wynikiem spadku umieralności z powodu chorób układu krążenia. Pomimo tego, choroby układu krążenia są główną przyczyną zgonów w Polsce. Pomimo dużego zapotrzebowania na leki stosowane w leczeniu chorób układu sercowo-naczyniowego, nie spodziewamy się jednak, by w najbliższej przyszłości segment ten wzrastał dynamicznie. Będzie to związane ze stopniowym nasyceniem segmentu oraz działaniami rządu stymulującymi sprzedaż tańszych leków.

Więcej informacji na ten temat znajduje się w raporcie PMR:
Rynek farmaceutyczny i ochrony zdrowia w Polsce 2013. Prognozy rozwoju na lata 2013-2015