Infografika: Rynek dystrybucji Farmaceutycznej w Polsce 2017

Więcej informacji na ten temat znajduje się w raporcie PMR:

Liczba aptek w Polsce rośnie, jednak tempo wzrostu jest niskie i wynosi od wielu lat 1-2%. Nasycenie rynku generuje konieczność konkurencji opartej głównie na walce cenowej (co jest utrudnione wobec obowiązującego zakazu reklamy aptek). W konsekwencji powstają głównie placówki sieciowe, które przez efekt skali mogą wywierać nacisk na ceny u dostawców. Średnio w Polsce na jedną aptekę ogólnodostępną przypada około 2,800 osób, 52 mniej niż w listopadzie 2015 r.


Więcej informacji na ten temat znajduje się w raporcie PMR:
Dystrybucja na rynku farmaceutycznym w Polsce 2017. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2017-2022